Bescherming

Wij vinden het absoluut belangrijk om alle door u aan ons verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen en conformeren ons daarom aan de Wet PersoonsRegistratie. Referenties, anders dan door ons uitgevoerde projecten, worden dus om privacy redenen niet gegeven op de site.

Van den Merkenhof Webdesign zal de door u verstrekte gegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij een specifieke opdracht betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekersfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens.

Zaterdag, 16 dec. 2017.

Disclaimer